Wie zijn wij?

Dialysecentrum ’t Gooi biedt hemodialyse aan nierpatiënten in ’t Gooi en omstreken. Ook bieden we hemodialyse-behandelingen aan nierpatiënten die bijvoorbeeld voor een vakantie of familiebezoek in deze regio verblijven.
Klik hier voor meer informatie.

Om deze regionale functie goed te kunnen vervullen, werkt het centrum intensief samen met Tergooi. Ook voeren we regelmatig overleg met de transplantatiecentra AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht.
In samenwerking met Dianet Utrecht worden de thuisdialysepatiënten door ons begeleid op de polikliniek Nefrologie van Tergooi.

De directeur van het Dialysecentrum `t Gooi is mw. dr. M. S.S. Yo, die ook werkzaam is als internist-nefroloog samen met dhr. dr. S. Lobatto en mw. dr. K. van der Putten.

De internist-nefrologen zijn ook verbonden aan de Dialyseafdeling van Tergooi waar tevens mw. dr. L.E. Gamadia en dhr. dr. M. Schouten als internist-nefroloog werkzaam zijn.
© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement