Werkwijze 

Wanneer u bent verwezen naar de polikliniek van Tergooi, kunt u uitgebreide voorlichting verwachten.
U krijgt ruim vóór de aanvang van de behandeling informatie over hemodialyse, peritoneale dialyse, thuishemodialyse en transplantatie. De informatie die wordt gegeven, wordt gecoördineerd door een de nierfalen verpleegkundige. Jaarlijks wordt ook dialysevoorlichting gegeven in groepsverband aan patiënten en hun partners of een voorlichtingsmarkt gehouden. Ook is contact met al dialyserende patiënten mogelijk. Op deze manier kunt u samen met uw internist-nefroloog een keuze maken voor de dialysevorm die het beste bij u past.
Wilt u meer weten over dialyse en/of nierziekten?
Kijk dan bij onze Links

De behandeling wordt verzorgd door een team dat bestaat uit nefrologen (specialisten op het gebied van nierziekten), dialyseverpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een diëtist.
Het team bespreekt wekelijks de patiëntenzorg. Dialysecentrum ’t Gooi vindt het belangrijk dat u zo zelfstandig en actief mogelijk deelneemt aan uw behandeling  volgens onze visie "Samen Actief".
Uw behandelteam betrekt u daarom voortdurend bij de zorg die u krijgt aangeboden. Ook krijgt u een eerst verantwoordelijke verpleegkundige toegewezen, bij wie u met al uw vragen en opmerkingen terecht kunt.

© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement