Regionale Patiëntenvereniging Leef

Praten met andere nierpatiënten uit de regio? Gezellige dingen ondernemen met lotgenoten? Dat kan bij Leef, de regionale patiëntenvereniging voor mensen die worden behandeld in Stichting Dialysecentrum ’t Gooi en op de Dialyseafdeling van Tergooi. Leef is er echter voor iedereen die in/via bovenstaande centra met een nierziekte is geconfronteerd (peritoneale dialyse, predialyse, thuisdialyse, partner, broer, zus en dergelijke).

‘Leef’ organiseert ontmoetingsbijeenkomsten en dagtochten voor patiënten en hun partners. Daarnaast probeert zij minimaal eenmaal per jaar een thema-avond te houden over onderwerpen die nierpatiënten aangaan. Hierbij valt te denken aan thuishemodialyse, beweging, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het bestuur probeert bij het organiseren van bijeenkomsten zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van de leden en de actualiteit.

Een aantal malen per jaar verschijnt het verenigingsblad ‘Leeftijd’, met onder meer verslagen van bijeenkomsten, dieetrecepten, puzzels, een agenda, nieuwtjes, advertenties en ingezonden stukken van leden.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur van de vereniging verantwoording af over de jaarrekening en het beleid. Daarnaast presenteert ‘Leef’ haar plannen voor het komende jaar. Een lid van Leef! kan aan alle activiteiten gratis meedoen. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering. Thans is deze contributie € 25,- per jaar. Bovendien is een lid van Leef! automatisch lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), zodat bijvoorbeeld ook het blad “Wisselwerking” wordt verkregen.

Een afvaardiging van de vereniging voert regelmatig overleg met de staf van Dialysecentrum ’t Gooi. In dat overleg komen onderwerpen aan bod die van belang zijn voor zowel de patiënten als het centrum.

Meer informatie over ‘Leef’ is te verkrijgen via de secretaris:
Stuur een e-mail via het contactformulier

Leef logo
Website:
www.leef-gooi.nl

Patiëntenadviescommissie (PAC)
De PAC heeft tot doel gevraagd en ongevraagd advies te geven over voorgenomen besluiten en de algemene gang van zaken binnen het Dialysecentrum ’t Gooi te bespreken. Uit de patiëntengroep zijn vertegenwoordigers gekozen, die de patiëntenadviescommissie vormen en 2 à 3 keer per jaar overleg hebben met de directie van Dialysecentrum ’t Gooi.

© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement