Missie en Visie

Missie
Dialysecentrum Ďt Gooi biedt behandeling en begeleiding van mensen met nierfalen in regio Gooi en Omstreken. Wij bieden peritoneale- en hemodialyse zowel in ons centrum als thuis en verzorgen de begeleiding rondom niertransplantatie en de periode voorafgaand aan de dialyse. Kenmerkend zijn onze gastvrijheid, persoonlijke benadering en grote onderlinge betrokkenheid. Samen streven we naar een optimale kwaliteit van leven.

Visie
PatiŽnt en behandelteam zoeken samen naar de best passende zorg voor elk moment. In ons centrum worden patiŽnten uitgenodigd om zoveel mogelijk hun hemodialysebehandeling zelf uit te voeren.

Wij willen ďgoede zorgĒ verlenen. Dit houdt in dat onze patiŽnten zich veilig voelen en de regie in eigen hand kunnen houden, zodat de behandeling en begeleiding in hun leven inpasbaar zijn. Wij leveren hoog kwalitatieve zorg op ieder gebied van begeleiding en nierfunctie vervangende therapie, in een omgeving waar voortdurend gestreefd wordt naar optimale samenwerking, veiligheid en deskundigheid.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan onze visie hebben we de inzet, capaciteit en enthousiasme van onze medewerkers nodig. Daarom willen we een inspirerende omgeving zijn waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en gestimuleerd worden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

We willen een overzichtelijke en goed doordachte, gestroomlijnde organisatie zijn waar de zorg plaatsvindt in een huiselijke omgeving waarin faciliteiten van ziekenhuis Tergooi binnen handbereik zijn.

© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement