Links

Meer weten? Onderstaande links helpen u verder.

Dialysecentra

www.globaldialysis.com

Dialyse Tergooi

www.tergooi.nl/dialyse

Digitaal Ziekenhuis

www.ziekenhuis.nl

Eurotransplant

www.eurotransplant.nl

Informatie wachttijden

download de informatie wachtijden

Leef vereniging van nierpatiënten

www.leef-gooi.nl

Met DigiD uw dossier inzien bij Tergooi

mijn.tergooi.nl

Mijn eigen koers

www.mijneigenkoers.nl

Nationaal Donorregister

www.donorregister.nl

Nederlandse Transplantatie Vereniging

www.transplantatievereniging.nl

Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten

www.nvn.nl

Nierstichting Nederland

www.nierstichting.nl

Passantentarieven 2018, 2019 en 2020

download prijslijst

Platform voor nierpatiënten

www.nieren.nl

Privacy

Privacy Statement

Samenwerkende zorginstellingen ’t Gooi www.zorghart.nl
Stichting Donorvoorlichting

www.donorvoorlichting.nl

Vergelijkingshulp dialysecentra

www.zorgkaartnederland.nl

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

http://dialyse.venvn.nl

Zorgportaal

www.zorgportaal.nl


© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement