Kwaliteit

Hoe goed zijn we? Kan het nóg beter?
Die vragen houden ons elke dag bezig. Kwaliteit staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Zowel Dialysecentrum ’t Gooi als de Dialyseafdeling van Tergooi zijn sinds 2002 in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat. Interne auditoren toetsen regelmatig of de praktijk aan de beschreven regels en procedures voldoet. Elke drie jaar vindt een externe audit en visitatie plaats, die bepalend is voor de verlenging van ons certificaat.
Zie ook: www.hkz.nl

Regelmatig nemen we bij onze patiënten een patiëntentevredenheidsonderzoek af. De resultaten behoren tot de beste van de dialysecentra in Nederland. Zowel voor hemodialyse als peritoneale dialyse scores onze patiënten een 8,5 op een 10-puntsschaal.

© Stichting Dialysecentrum t Gooi


© Stichting Dialysecentrum 't Gooi - Privacystatement